Nezbytné náležitosti

Aby bylo vypracování seminární práce správné, musí splňovat základní pravidla a obsahovat nezbytné náležitosti. Ty jsou jasně dané a jednotné. Je zde více aspektů, které je třeba dodržet. Prvním je rozdělení na tři části (úvodní část, hlavní část práce, závěr práce a přílohy), které se pak ještě dále člení a rozpadají.

 

Také formální stránka věci je důležitá. Všechny části seminární (bakalářské, či jiné..) práce by měly mít jednotnou úpravu a dodržovat pravidla pro psaní seminárních prací (umisťování grafů a tabulek do textu, nikoliv do příloh, použití citací, a podobně – citace potom nezapomeneme uvést v seznamu zdrojů).

Zpracování seminárních prací má i své technické parametry (použitý papír, velikost okrajů, záhlaví, zápatí, fonty a další) a mnoho dalších pravidel (číslování stránek a kapitol, použití obrazových materiálů a symbolů. Velmi důležitý je přehled bibliografické citace. Tou se vyhnete možnosti napadení za plagiátorství. Měly by v ní být uvedeny zdroje veškerých citací ve vaší práci a všechna díla, která jste použili, či zmínili.

Podrobná pravidla a všechny náležitosti, které musí být dodrženy při psaní seminárních prací, lze nelézt v mnoha zdrojích na internetu. Věnujte jim dostatečnou pozornost a řiďte se jimi.

Zpracováváme podklady nejen z těchto oborů

Andragogika Antropologie Cestovní ruch
Český j. / literatura Daně Ekonomie
Etika Filozofie Historie - dějepis
Management Marketing Mezinárodní vztahy
Motivace Ošetřovatelství Pedagogika
Podnikání Podniková strategie Podnikové řízení
Politologie Právo Psychologie
Religionistika Sociální politika Sociologie
Speciální pedagogika Veřejná správa  
Klientská sekce
E-mail:
Heslo:

Zapomenuté heslo
Kontaktujte nás.
Tel +420 774 146 284
E-mail zakaznik@nepisto.cz
ICQ 610 239 119
Skype nepisto.cz
Nejčastěji poptávané obory
Kontaktní formulář